Oferta

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

KURSY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Kurs językowy dla dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat. Kurs prowadzony jest w oparciu o holistyczną metodę projektu uwzględniającą możliwość połączenia nauki wraz z zabawą, przy wykorzystaniu interesujących materiałów oraz ciekawych treści tematycznych. Kurs uwzględnia umiejętności oraz potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, motywuje je do nauki oraz rozbudza ciekawość i chęć poznania nowych możliwości komunikacyjnych. Zajęcia łączą w sobie elementy językowe, muzyczne, artystyczne. Kurs ukierunkowany jest na naukę słownictwa oraz rozumienie i komunikację, tym samym rozwija kompetencje rozumienia ze słuchu oraz tworzenia prostych wypowiedzi ustnych. Kurs prowadzony jest w grupach max. 4 osobowych, co pozwala lektorowi na uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka, tępa pracy oraz koncentracji uwagi.


Zajęcia trwają 45 minut.

W tym roku zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz online.

KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kurs dedykowany dla dzieci szkół podstawowych, średnich oraz wyższych prowadzony w oparciu o podstawę programową MEN, uwzględniający treści prezentowane podczas zajęć szkolnych, liczne powtórki oraz zagadnienia nadprogramowe. Podstawowym kryterium kwalifikacji słuchaczy do grup jest weryfikacja aktualnego poziomu, wiek oraz cel nauki. W zależności od potrzeb słuchaczy prowadzimy zajęcia o charakterze utrwalającym i wyrównującym poziom w stosunku do poziomu języka w szkole oraz zajęcia na poziomie rozszerzonym wprowadzające dodatkowy, rozbudowany zakres materiału. Kurs kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych poprzez wzbogacanie słownictwa i rozwijanie struktur gramatycznych, analizę tekstu czytanego i słuchanego a także tworzenie poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Kurs docelowo ukierunkowany jest na przygotowanie kursantów do egzaminów kończących poszczególne etapy nauki. Ponadto głównym założeniem jest poprawa poziomu komunikacji w sytuacjach dnia codziennego, typowych rozmowach oraz dialogach.

Długość oraz częstotliwość zajęć uzależniona jest od indywidualnych
preferencji grupy.

Zajęcia odbywają się w grupach min. 2 osobowych, a max. 4 osobowych oraz indywidualnie, w trybie stacjonarnym oraz online.

KURSY DLA OŚMIOKLASISTÓW

Kurs dedykowany dla uczniów siódmych oraz ósmych klas szkoły
podstawowej prowadzony w oparciu o podstawę programową MEN,
uwzględniający szczegółowe omówienie treści sylabusa szkolnego, liczne powtórki oraz pracę z testami egzaminu ośmioklasisty. Podstawowym kryterium kwalifikacji słuchaczy do grup jest weryfikacja aktualnego poziomu, diagnoza trudności oraz tryb nauki. W zależności od potrzeb słuchaczy prowadzimy zajęcia o charakterze utrwalającym i wyrównującym poziom w stosunku do wymaganego poziomu języka w szkole oraz zajęcia na poziomie rozszerzonym wprowadzające dodatkowy, rozbudowany zakres materiału. Kurs kładzie nacisk na przygotowanie słuchaczy do egzaminu ośmioklasisty zgodnie z wytycznymi MEN oraz Kuratorium Oświaty, podnoszenie poziomu kompetencji językowych ocenianych podczas egzaminu: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi pisemnej oraz ustnej jak również znajomość struktur gramatycznych i wymaganego zakresu słownictwa. Kurs ukierunkowany jest na przygotowanie kursantów do egzaminu poprzez ugruntowanie i regularne sprawdzanie wiedzy a także zaprezentowanie i zapoznanie ich z technikami rozwiązywania zadań testowych. Podczas kursu uczniowie piszą próbne egzaminy ośmioklasisty w oparciu o arkusze z lat poprzednich, co pozwala im oswoić się z końcową formą testowania wiedzy oraz daje szansę na poznanie osiągniętego postępu oraz przybliżonego wyniku.

Długość oraz częstotliwość zajęć uzależniona jest od indywidualnych preferencji grupy.

Zajęcia odbywają się w grupach min. 2 osobowych, a max. 4 osobowych oraz indywidualnie, w trybie stacjonarnym oraz online.

KURSY MATURALNE

Kurs dedykowany dla uczniów szkół średnich oraz technikum,
przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Kurs prowadzony w oparciu o podstawę programową MEN, uwzględniający omówienie treści sylabusa szkolnego dla poszczególnych klas oraz matury, liczne powtórki oraz pracę z testami maturalnymi. Podstawowym kryterium kwalifikacji słuchaczy do grup jest weryfikacja aktualnego poziomu, diagnoza trudności oraz tryb nauki. W zależności od potrzeb słuchaczy prowadzimy zajęcia o charakterze utrwalającym i wyrównującym poziom w stosunku do wymaganego poziomu języka w danej klasie i szkole oraz zajęcia na poziomie rozszerzonym wprowadzające dodatkowy, rozbudowany zakres materiału. Kurs kładzie nacisk na przygotowanie słuchaczy do egzaminu dojrzałości zgodnie z wytycznymi MEN oraz Kuratorium Oświaty, podnoszenie poziomu kompetencji językowych ocenianych podczas egzaminu: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi pisemnej oraz ustnej jak również znajomość struktur gramatycznych i wymaganego zakresu słownictwa. Kurs ukierunkowany jest na przygotowanie kursantów do egzaminu poprzez ugruntowanie i regularne sprawdzanie wiedzy a także zaprezentowanie i zapoznanie ich z technikami rozwiązywania zadań testowych. Podczas kursu uczniowie piszą próbne egzaminy maturalne w oparciu o analizę arkuszy z lat poprzednich. Pozwala to uczniom oswoić się z końcową formą egzaminu oraz daje szansę na poznanie dotychczasowego postępu, aktualnego poziomu wiedzy oraz możliwego przybliżonego wyniku.

Długość oraz częstotliwość zajęć uzależniona jest od indywidualnych preferencji.

Zajęcia odbywają się w grupach min. 2 osobowych, a max. 4 osobowych oraz
indywidualnie, w trybie stacjonarnym oraz online.

KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów Cambridge: PET, KET, FCE, CAE, CPE, LCCI dedykowany dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, planujących przygotować się i przystąpić do jednego z wybranych egzaminów. Kurs prowadzony w oparciu o szczegółowe wytyczne oraz kryteria oceniania Cambridge English Qualifications. Podstawowym kryterium kwalifikacji słuchaczy jest weryfikacja aktualnego poziomu, diagnoza trudności, tryb nauki, wiek oraz wybrany egzamin. Kurs kładzie nacisk na przygotowanie słuchaczy do egzaminów poprzez podnoszenie poziomu kompetencji językowych ocenianych podczas egzaminu: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi pisemnej oraz ustnej jak również znajomość struktur gramatycznych i wymaganego zakresu słownictwa. Kurs ukierunkowany jest na przygotowanie kursantów do egzaminu poprzez ugruntowanie i regularne sprawdzanie wiedzy, a także zaprezentowanie i zapoznanie ich z technikami rozwiązywania zadań testowych. Podczas kursu uczniowie piszą próbne egzaminy MOC TEST a także analizują arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich. Pozwala to uczniom oswoić się z końcową formą egzaminu oraz daje im szansę na poznanie dotychczasowego postępu, aktualnego poziomu wiedzy oraz możliwego przybliżonego wyniku. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz materiały dedykowane do nauki języka angielskiego w celu uzyskania wybranego certyfikatu. Rekomendowane
pozycje wydawnictwa Cambridge, Oxford oraz Longman. Przez cały czas
trwania kursu nasi lektorzy motywują kursantów do systematycznej nauki, tak by współpraca w miłej atmosferze okazała się owocna i zakończona uzyskaniem certyfikatu.

Długość oraz częstotliwość zajęć uzależniona jest od indywidualnych preferencji.

Zajęcia odbywają się w grupach min. 2 osobowych, a max. 4 osobowych oraz indywidualnie, w trybie stacjonarnym oraz online.

KURSY KONSERWACYJNE

Kurs dedykowany dla dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku chcących popracować nad znajomością języka pod kątem komunikacji werbalnej. Kurs prowadzony jest w oparciu o różnorodne materiały edukacyjne oraz podręczniki, prezentujące wiedzę, ale również stymulujące do rozmów i budowania wypowiedzi na różnorodne tematy z dziedziny życia społecznego, kulturalnego, rodzinnego, świata polityki i nauki oraz turystyki. Podstawowym kryterium kwalifikacji słuchaczy jest weryfikacja aktualnego poziomu, wiek oraz tryb nauki. W zależności od potrzeb słuchaczy prowadzimy zajęcia o charakterze utrwalającym i podnoszącym poziom jak i zajęcia na poziomie podstawowym dla osób rozpoczynających naukę. Kurs kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych poprzez wzbogacanie słownictwa i rozwijanie struktur gramatycznych, analizę tekstu czytanego i słuchanego w celu omówienia treści oraz tematów pokrewnych, a także naukę typowych zwrotów potrzebnych do płynnej komunikacji w sytuacjach dnia codziennego. Kurs zwraca uwagę na poprawną wymowę oraz umiejętność budowania komunikatywnych wypowiedz z wykorzystaniem prostych struktur. Nasi lektorzy dbają, aby zajęcia odbywały się w miłej i motywującej atmosferze z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości oraz zainteresowań kursantów. Uważny dobór materiałów szkoleniowych pozwala na pokonanie bariery mówienia oraz otwarcie się na nowe możliwości jakie daje komunikacja w języku obcym.


Długość oraz częstotliwość zajęć uzależniona jest od indywidualnych preferencji.

Zajęcia odbywają się w grupach min. 2 osobowych, a max. 4 osobowych oraz indywidualnie, w trybie stacjonarnym oraz online.

KURSY SPECJALISTYCZNE I BUSINESS ENGLISH

Kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów sprawdzających znajomość języka angielskiego w środowisku międzynarodowego biznesu: Business Preliminary, Business Vantage, Business Higher (BEC)
London Chamber of Commerce & Industry (LCCI)
The International Legal English Certificate (IELC)
Test of Legal English Skills (TOLES).
Kurs dedykowany dla dorosłych, planujących przygotować się i przystąpić do jednego z wybranych egzaminów w celu poświadczenia oraz podniesienia swoich kompetencji zawodowych. Kurs prowadzony w oparciu o szczegółowe wytyczne oraz kryteria oceniania komisji egzaminacyjnych wyżej wymienionych egzaminów. Podstawowym kryterium kwalifikacji słuchaczy jest weryfikacja aktualnego poziomu języka, diagnoza trudności, tryb i cel nauki. Kurs kładzie nacisk na przygotowanie słuchaczy do egzaminów poprzez podnoszenie poziomu kompetencji językowych ocenianych podczas egzaminu: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi pisemnej oraz ustnej jak również znajomość struktur gramatycznych i wymaganego zakresu słownictwa. Kurs ukierunkowany jest na przygotowanie kursantów do egzaminu poprzez ugruntowanie i regularne sprawdzanie wiedzy, a także zaprezentowanie i zapoznanie ich z technikami rozwiązywania zadań testowych. Podczas kursu istnieje możliwość przystąpienia do próbnych egzaminów MOC TEST, co pomaga oswoić się z końcową formą egzaminu oraz daje szansę na poznanie dotychczasowego postępu oraz możliwego przybliżonego wyniku. Założeniem kursu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, poprzez wzbogacenie zakresu słownictwa z określonej specjalizacji zawodowej, płynności wypowiedzi oraz poprawnej wymowy. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki dedykowane do nauki języka angielskiego w celu uzyskania wybranego certyfikatu oraz materiały rekomendowane przez międzynarodowe ośrodki egzaminacyjne.

Oprócz kursów egzaminacyjnych prowadzimy zajęcia języka angielskiego branżowego dla specjalistów poszczególnych sektorów: IT, prawo, medycyna, finanse, bankowość, marketing, handel międzynarodowy, lotnictwo, turystyka, branża paliwowa.

TŁUMACZENIA

Askot School oferuje również usługi tłumaczeniowe. Wykonujemy tłumaczenia pisemne oraz ustne, zarówno zwykłe jak i uwierzytelnione (przysięgłe). W naszej ofercie znajdują Państwo usługi tłumaczy najpopularniejszych języków takich jak język angielski, niemiecki, francuski czy hiszpański a także tych mniej popularnych. Cechuje nas
dokładność, rzetelność i wysoki profesjonalizm. Nasze tłumaczenia
wykonywane są niezawodnie i terminowo. Przyjmujemy zlecenia na tłumaczenia specjalistyczne takie jak: prawnicze, medyczne, techniczne, biznesowe i innego rodzaju tłumaczenia specjalistyczne.

Oferujemy Państwu możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych kursów w trybie zajęć indywidualnych, grupowych (max.4) oraz online.

Zajęcia prowadzone są w godzinach od 7.00 do 22.00. nie tylko w siedzibie naszej szkoły ale możliwy jest również dojazd do biura lub
domu klienta.

Czas trwania kursów uzależniony jest od intensywności 1, 2 lub 3 razy w tygodniu a ich długość zmienia się ze względu na wiek uczestników: 30 min, 45min, 60min lub 90 minut.
Program nauczania realizowany jest z wykorzystaniem podręczników
lub materiałów dydaktycznych indywidualnie dobranych przez lektora do potrzeb słuchaczy oraz pozostałe materiały i programy multimedialne.
Metodyka nauczania dostosowana jest do indywidualnych możliwości potrzeb oraz celów jak i trybu i formy nauki z uwzględnieniem
zainteresowań i preferencji kursanta.
Online kursy prowadzone są z wykorzystaniem popularnych
komunikatorów oraz aplikacji google meet/ class po wcześniejszym
szkoleniu kursanta z obsługi.

Sekretariat i zapisy

tel. 505 159 457
email: angielski@askot. krakow.pl
ul. Babińskiego 71 B
30-394 Kraków

Dane do przelewu

ASKOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Babińskiego 71 B
30-394 Kraków

SWIFT/BIC: RCBWPLPW
BNP Paribas Bank Polska S.A.
PL 46 1750 1048 0000 0000 3756 9879

Formularz kontaktowy